Ga naar de inhoud

Informatie voor cliënten

Hoe kan de Vrijgevestigde Jeugd GGZ helpen?

Voor jongeren: wanneer vraag je om hulp?

Als je problemen hebt die je niet alleen of samen met je ouders kunt oplossen dan kun je terecht bij de hulpverleners van een vrijgevestigde praktijk bij jou in de buurt. Wij geven bescherming, aandacht, steun, informatie en gericht advies. Soms heb je voldoende aan een aantal gesprekken, soms stel je een behandeltraject op samen met jouw hulpverlener.

Het kan zijn dat je vaak bang bent, dat je je somber of gespannen voelt, of dat je wordt gepest. Je kan je ook rot voelen omdat je specifieke situaties moeilijk vindt of iets ergs hebt gezien of meegemaakt, iets met geweld of iets wat met seks te maken heeft. Misschien maak je je zorgen om gedachten die je hebt, of omdat je druk bent in je hoofd of veel twijfelt of erg onzeker bent. Misschien heb je last van ruzies thuis die uit de hand lopen of ben je bang dat het niet goed gaat met je vader of moeder. Misschien hebben zij psychische problemen of schulden, of zijn ze ziek of verslaafd.

Je bent echt niet de enige die ergens mee zit of een probleem niet kan oplossen met zijn of haar ouder(s). Hulpverleners zijn er om naar je te luisteren en je te helpen een oplossing te vinden.

Voor ouders/opvoeders: hoe krijgt u hulp?

Als het opvoeden van opgroeiende kinderen niet vanzelf gaat kunt u in eerste instantie een beroep doen op bijvoorbeeld uw huisarts, het algemeen maatschappelijk werk op school of het sociaal wijkteam. Meestal krijgt u daar de informatie die u zoekt en vindt u een goede oplossing voor de problemen.

Als u zich echter geen raad weet met de situatie, of als u zich ernstige zorgen maakt en gegeven advies onvoldoende oplevert, kunt u terecht bij een van onze vrijgevestigde praktijken. U kunt contact opnemen met een praktijk bij u in de buurt.  U vertelt vervolgens welke zorgen u heeft waarna u samen met de hulpverlener de juiste toegang tot de hulpverlening zoekt die u en of uw kind nodig heeft. Het kan gebeuren dat u na enkele gesprekken al op het goede spoor zit en verder kunt met uw kind. Maar als dat niet het geval is, stelt de hulpverlener samen met u een behandel en/of begeleidingstraject op.

Behandelingsaanbod

Wij behandelen bij problemen op het vlak  van:

 • Angst
 • Autismespectrumstoornissen
 • Autoriteitsproblemen
 • Communicatie
 • Eetstoornissen
 • Eigenwaarde, laag zelfvertrouwen
 • Gecombineerde psychische en lichamelijke klachten
 • Gedragsstoornissen (zoals ADHD)
 • Hechting
 • Leerstoornissen
 • Motivatieproblemen
 • Stemmingsproblematiek
 • Verstoorde gezinsrelaties
Foto: Loes van der Zee

Aanpak

Probleem in kaart brengen. Na het intake en kennismakingsgesprek gaan we met u en uw kind aan de slag om helder te krijgen wat precies uw probleem is. Afhankelijk van de vraag en het probleem kan kortdurende eerste lijnszorg geboden worden, maar kan ook een langduriger, meer specialistisch behandelplan opgesteld worden. Daarin komt precies te staan wat het probleem is, welke hulp het beste is voor uw kind en hoe lang het gaat duren. U en uw kind kunnen ook wensen en ideeën aandragen. Bijvoorbeeld de doelen die u met de hulp wilt bereiken.  Na een korte screening wordt een erkende methode ingezet. Pas als blijkt dat dit onvoldoende werkt wordt er overgegaan op uitgebreidere diagnostiek, afgestemd op u en of uw kind.

Wij verwijzen indien nodig door naar andere zorgverleners. Als een probleem ingewikkeld is, heeft u misschien meer hulp nodig. Samen met u bekijken wij welke hulp het meest geschikt is en adviseren wij u over goede en meer gespecialiseerde hulpinstanties.

Vergoeding. De zorg wordt tot 18 jaar  over het algemeen vergoed door de gemeenten in het Rijk van Nijmegen of boven de 18 jaar door de zorgverzekeraar.

Aanmelden

U kunt uzelf en/of uw kind telefonisch of per email aanmelden. Voor een eerste gesprek kunt u meestal binnen enkele dagen terecht. In dit gesprek bekijkt de hulpverlener samen met u of dit juiste toegang is tot de hulpverlening die u nodig heeft. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig.

Vind hier een vrijgevestigde praktijk in uw regio.