Ga naar de inhoud

Informatie voor verwijzers

Foto: Loes van der Zee

Oplossingen binnen het gezin

De Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen

De VJ GGZ is een coöperatie waarbij 23 vrijgevestigde praktijken verspreid over het Rijk van Nijmegen zijn aangesloten. De praktijken bieden een uitgebreid scala aan professionele en deskundige hulp op het gebied van de kinder- en jeugd GGZ. Dit omvat zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ. De zorg wordt geboden door hoog opgeleide behandelaren, zoals gezondheidszorgpsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en een kinder- en jeugdpsychiater.  De professionals zijn BIG/NIP/NVO geregistreerd of ingeschreven in het kwaliteitsregister Jeugd.

Overig Behandelingsaanbod

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht voor lichte tot ernstige en/of complexe problemen op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en gezin, gedrag en beleving. Wij behandelen:

 • Angststoornissen
 • Autismespectrumstoornissen
 • Autoriteitsproblemen
 • Communicatieproblemen
 • Eetstoornissen
 • Eigenwaarde, laag zelfvertrouwen
 • Gecombineerde psychische en lichamelijke klachten
 • Gedragsstoornissen (zoals ADHD)
 • Hechtingsstoornissen
 • Leerstoornissen
 • Motivatieproblemen
 • Stemmingsproblematiek
 • Verstoorde gezinsrelaties

Aanpak

Wij bieden op verwijzing van de huisarts, jeugdarts, schoolarts, specialist of het sociaal wijkteam

 • Observatie en diagnostiek
 • Kortdurende behandeling bij enkelvoudige problematiek in de Basis GGZ
 • Langer durende of specialistische behandeling met uitgebreide psychodiagnostiek bij complexe en/ of riskante problematiek, binnen de Specialistische GGZ
 • Specialistische begeleiding en training aan kinderen, jongeren, ouders en gezinnen waarbij sprake is van GGZ problematiek
 • Consultatie en advies aan de nulde en eerste lijn.

Wij verwijzen indien nodig door naar andere zorgverleners. Als een probleem te complex of ingewikkeld is of om een bepaald specialisme vraagt, dan bekijken wij samen met (de ouders van) client én de verwijzer welke hulp het meest geschikt is en adviseren wij over goede en meer gespecialiseerde hulpinstanties.

Aanmelden

U kunt betreffende client aanmelden door middel van een verwijsbrief waarin de aanmeldklacht of het probleem kort staat beschreven met het (vermoedelijke) benodigde hulpverleningstraject. Dit kan Basis GGZ (kortdurend enkelvoudig, middel of intensief) of Specialistische GGZ (langdurig en complex) zijn. Wij zijn ten alle tijden bereid hierover met u mee te denken.

Vind hier de contactgegevens van de vrijgevestigde aangesloten praktijk(en) in uw regio met het specifieke behandelaanbod.