PSYMEDNET

  • door

Samenwerking met het Amalia kinderziekenhuis – PSYMEDNET.

Het samenwerkingsverband PSYMEDNET  is een samenwerking tussen de coöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen e.o. en het Amalia Kinderziekenhuis om de transmurale zorg te versterken. Op de innovatiemarkt van de het UMC St Radboudziekenhuis werd deze op 21 januari gepresenteerd.

Aanleiding

Ontwikkelingen in de zorg wijzen steeds meer in de richting van behandeling en begeleiding zo dicht mogelijk in de omgeving van het kind. Dat betekent dat de tertiaire zorg actief stappen onderneemt om zorg indien mogelijk en indien gewenst, zo snel mogelijk over te dragen naar de eerste of tweede lijn zodat kinderen zorg krijgen dicht bij de eigen thuissituatie. Door korte lijnen is de toegankelijkheid van de zorg daar beter, ook is de vertaling van zorg naar participatie van kind en ouders beter gegarandeerd door kortere lijnen tussen professionals in de zorg, docenten op school en eventuele ondersteuning op het werk.

Doel netwerk PSYMEDNET

Doel van het netwerk is om zorg voor kinderen met een somatisch aandoening en psychologische comorbiditeit beter af te stemmen op de situatie van het individuele kind en zijn of haar familie. Dat gebeurt door verwijzingsmogelijkheden vanuit Amalia Kinderziekenhuis (en andere specialistische centra zoals revalidatiecentra) naar praktijken in 1ste en 2de lijn in regio Nijmegen te versterken. Die samenwerking heeft vorm gekregen door afspraken over verwijzingsmogelijkheden van tertiaire zorg naar ambulante generalistische en specialistische ggz  en door een consultatieve functie van psychologen in de tertiaire zorg naar deze collega’s.